ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
Mahkememizden verilen 27/10/2016 gün ve 2016/350 esas, 2016/413 sayılı karar ile; Çorum İli Sungurlu İlçesi, Beşdam Köyü, Cilt No:33, Hane No:4, BSN:181 de nüfusa kayıtlı 31705358530 T.C. Kimlik nolu Hüseyin ve Fazilatten olma 10/01/1990 doğumlu Fethullah Karaman’ın Fethullah olan isminin Alp olarak düzeltilmesine, karar verilmiştir. İlan olunur. 06/12/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 504015) www.bik.gov.tr