T.C. ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
Sayı: 2016/444 Esas 06/12/2016
Konu:
Davacılar , İLKER GÜVEN, SÜMEYYE GÜVEN Davalı , NÜFUS İDARESİ Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) arasında mahkememizde görülmekte olan nüfus davası nedeniyle;
Davanın kabulüne, Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Köseler Mah./Köy C:55 H:33 BSN:89’da nf kayıtlı Sümeyye ve İlker’den olma 14/08/2005 doğ.(TCNO:10792320330) küçüğün nüfustaki Baret olan adının Berat olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. İlan olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-503914) www.bik.gov.tr