İHALE İLANI ANKARADA YOLCU VAGONU VE TREN SETİ TEMİZLİĞİ
İŞİNİN 45 İŞÇİ İLE 12 AY SÜRE İLE YÜRÜTÜLMESİ
TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu :
İhale Kayıt No: 2016/539985
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi :
2- İhale konusu hizmetin adı ve süresi: ANKARADA YOLCU VAGONU VE TREN SETİ TEMİZLİĞİ İŞİNİN 45 İŞÇİ İLE 12 AY SÜRE İLE YÜRÜTÜLMESİ
3- Uygulanacak İhale Usulü : 4737 sayılı Kanunun 3(g) maddesine istinaden açık ihale
4-İhale tarihi ve saati: 19/12/2016, saat 11:00
5-İhalenin yapılacağı adres: TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA
6-Tekliflerin TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19/12/2016 günü saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
7-İhale dokümanı TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
8-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
9-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-504121) www.bik.gov.tr