İLAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mamak İlçesi İmrahor Mahallesi 13618 ada 2, 4 ve 5 nolu parselleri kapsayan 86168 nolu parselasyon planı Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.12.2016 tarih ve 2900/6241 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre onanmış olup, 3194 sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca 08.12.2016 tarihinde mesai başlangıcında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.
Ada ve Parsel
Mamak İlçesi İmrahor Mahallesi 13618 ada 2, 4 ve 5 nolu parseller. İlgililere ilanen duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-504034) www.bik.gov.tr