8-1-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI(217024)

0
89

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.12.2015 gün ve 2644 sayılı kararı ile onaylanan, Belediye Meclisimizin 16.03.2007 gün ve 799 sayılı kararıyla ilan edilen Fatih Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırı içerisinde kalan, Sincan İlçesi Gökcek Mahallesi 4604 ada 5 ve 6 no’lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.