“Zaman sana uymazsa sen zamana uy” özdeyişinde ifadesini bullan geçmişe ait bir uygulama vardı. Teknoloji ve sanayi gelişmeleri insanların toplumsal yaşamlarında her zaman etkili olmuştur.

Bazı toplumsal gerçekler , meslekler için yönlendirici ve şekillendirici olmuştur. Obsidyen taşlarından ayna ve traç aleti yaparak kendisine çeki düzen insanoğlunun tarih öncesinde kullandığı araç ve gereçler müzelerin arşivlerinde ve teşhir köşelerinde bulunmaktadır.

İlk insandan başlayarak kadın ve erkek tüm insanların saçlarına, tırnaklarına , ellerine, yüzlerine,dişlerine ve gözlerine dikkat ederek bakımlar yaptığı bir doğal gerçektir. Tarih boyunca eline ve yüzüne bakım yapan insanoğlu,zamanla gelişen teknolojiler ve sıhhi araç ve gereçler ile krem ve eskilerin enfiye dedikleri parfüm benzeri malzemeleri kullanagelmiştir. Kozmotik sanayi adına alan bakım ürünleri dünya ticaret ve sağlık sanayiinde büyük bir paya sahip olmaya devam etmektedir. “İnsanlar kıyafetlerine göre karşılanırlar, bilgilerine göre uğurlanırlar” öz deyişinde ifadesini bulan gerçek,her geçen gün önemini korumaya devam etmektedir.
Oğulcuk Köyü bilgesi Hacı Yusuf amca, gençlere öğütler verirken “Eliniz -yüzünüz ,üstünüz- başınız derli toplu olsun,bakımlı olsun ki insan içinde hatırınız yüksek olsun ve sözünüz tutulsun” derdi.

İnsanların sosyal ,ticari ve kültürel ihtiyaçlarını gidermeleri için en yaık il veya ilçe merkezlerine gitmeleri gerekli bulunmaktaydı. Taşıt ve yol dururmu nedeniyle ulaşımın kısıtlı olduğu geçmiş zamanlarda toplum kendi sosyal sorunlarını kendi yöntemiyle çözmekteydi.
Büyük çoğunluğu kırsal kesimlerde köy,yayla ve mezralarda yaşayan insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşarak kendi ihtiyaçlarını kendi üretimlerinden karşılamaktaydılar.

Sosyal bir ihtiyaç olan saç , sakal ve yüz traşı için berber mesleğini bilen birisi gerekli olrdu.Her köyde bir berber bulunması olağıksızdı. Halk kendine ve çevreye uygun bulduğu bir yöntemle haftanın belirli bir gününde bir beber davet ederek taraş ihtiyavını karşılamaktaydı.
Har gün bir köy olmak üzere, sırayla haftanın belirli günü birbirine yakın yedi köy için bir berber ile anlaşma yapılırdı.

Tüm traş takımlarını elinde bir çantada taşıyan berber, bir eşek veya at üzerinde her gün bir köye uğrayarak köy meydanında belirlenen bir salkım söğüt altında bekleyen halkı sırayla traş eder ve akşama doğru devamlı kaldığı kendi köyüne giderdi. Berberin çantasında halkın ağrıyan veya çürüyen dişlerini de çekmek için diş çekme kerpedeni veya pensesi de bulun urdu. Ayrıca sağlık işlerinden anlayan berberler hastalara iğne de vururlardı. Berber çantasında bir de kahve değirmeni ve kuru kahve paketi de yer alırdı.arada bir yogunluk kahvesi içilir koyu sohbetlere ve askerlik haıralarında da yer verilirdi. Kitaplara sığmayacak denli öyküler ve anılar dilden dile, gönülden gönüle aktarılırdı.Zaman zaman sofralar da kurulur ve halk mutfağının eşsiz yemekleri tadılırdı.Zengin halk kültürünün bütün güzerllikleri bu tarş ortamıda paylaşılır,dostluk ve sevgiler artarak topluma yayılırdı.
Traş sayısı ve günleri çoğu zaman bir deftere kaydedilir ve ücretleri harman zamanı topluca ödenirdi. Peşin parayla traş olanlarda olurdu. Oklulların açılma zamanı yaklaştıkça çocuklartın traş işlemleri de artardı.

7 köyün berberi , çok yönlü bilgiye sahip, bakımlı,konuşkan, çalışkan ve şakacı bir insan olmak zorunda idi. İnsanları hoş tutmak, eğlendirmek, güzelleştirmek ve gönüllerini de hoş etmekle karşı karşıya kalırdı. Gelişen alt ve üst yapı teknoılojisi ve değişen meslekler sonucunda, 7 köyün berberinden ortada yalnız anılar kaldı.Eski nesiller ve eskimeyen anılar zaman zaman hatırlanmakta.