Meclis yemin töreninin ardından ancak 6 birleşim daha yaptı ve 1 Ekim’e kadar sürecek 2.5 aylık bir tatile girdi.
Böylesine uzun bir tatili anlamak ve kabul etmek mümkün değildir.
30-40 yıl önce Meclis’in aylarca tatil yapmasının makul gerekçesi vardı.
Çünkü o zaman ulaşım zorlukları nedeniyle seçmenlerin Ankara’ya, milletvekillerinin seçim bölgelerine gidip gelmeleri bazen günler süren yorucu yolculukları gerektiriyordu.
Seçmen-vekil buluşması ancak uzun yaz tatillerinde sağlanabiliyordu.
Bugün o gerekçe ortadan kalkmıştır.
Neredeyse bütün illere havayoluyla ulaşılabiliyor.
++
Çok hayati konularda bile anlaşamayan Meclis’teki partilerin tatil konusunda anlaşmaları ilginçtir.
MHP’liler, HDP’yi legal bir parti olarak kabul etmiyor, bu partinin PKK ile bağlantısına sık sık vurgu yapıyor, onların içinde olduğu hiçbir hükümet formülüne sıcak bakmıyor. Ama aynı MHP’liler tatil konusunda HDP ile aynı doğrultuda hareket etmekte bir sakınca görmüyorlar.
Gönül, bir MHP’linin çıkıp, “Meclis daha yeni açıldı beyler… 2.5 ay sürecek tatile çıkmak da neyin nesi… Gelin tatil filan yapmayıp çalışmamızı sürdürelim… Yok ille de uzun tatil yapmak istiyorsanız o zaman aldığınız maaşları hak etmiyorsunuz demektir ki, bu da o maaşların iade edilmesini gerektirir” demesini beklerdi.
Aynı şekilde diğer partilerin temsilcileri de uzun tatili reddetmeli, Meclis’in çalışmalarını yaz boyunca sürdürmesi yönünde İç tüzükte değişiklik yapılmasını istemeliydi.
++
Bu fırsat şimdilik kaçtı.
Ama hiç olmazsa önümüzdeki yıllar için yapılacak şeyler var.
Meclis açılır açılmaz partilerden biri ya da birkaçı Meclis’in yaz tatilinin bir haftaya indirilmesi için bir önerge vermelidir.
Tatil süresi Meclis İçtüzüğünün 5’inci maddesiyle düzenlenmiş bulunuyor. Söz konusu madde aynen şöyle:
“Tatil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarının belli bir süre ertelenmesidir.
Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer.
Bir yasama yılı içinde üç aydan fazla tatil yapılamaz.”
İşte, Ekim ayında açılacak Meclis’te bu İçtüzük maddesi değiştirilmelidir.