7-4-2016-T.C ANKARA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(298672)

0
164

ESAS NO : 2016/51 KARAR NO : 2016/63
Mahkememizce; Davanın KABULÜ ile Kırşehir İli, Çiçekdağı ilçesi, Çubuktarla Köyü cilt no. 0028, hane no. 14 de, BSN. 72’de 56059167010 T.C kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı Erdal ve Sakine kızı, 21/08/1990 dlu. Fikriye TAŞ’ ın “FİKRİYE ” olan adına “CEMRE” adının eklenerek “FİKRİYE CEMRE” olarak NÜFUSA TASHİHEN TESCİLİNE, karar verilmiş olup ilan olunur. 24/03/2016