Esas No : 2015/340 Karar No 2015/320
Döndü Tokgöz tarafından davalı Etimesgut Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan isim düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Hüküm;1-Davanın Kabulüne,
Kırşehir, Akpınar, Kelismailuşağı nüfusuna kayıtlı 28298090930 kimlik numaralı Döndü Tokgöz’ün sicilde kayıtlı isminin iptaliyle Çiğdem olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. 24.12.2015