ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2016 gün ve 1638 sayılı kararı ile onaylanan, “Polatlı İlçesi Gazi Mahallesi 1487 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 426850) www.bik.gov.tr