T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2016/236 Esas
Davacı ÇAMLIDERE BELEDİYESİ tarafından, davalı Süheyla AL, Murat AL ve Gülay AL olan, ANKARA İLİ, ÇAMLIDERE İLÇESİ, YAYALAR MAHALLESİNDE KAİN 399 ADA, 9 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalıların hisseleri oranında tescili için mahkememizin 2016/236 Esas sayısında dava açılmıştır. Taşınmazlarla ilgilisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Kızılcahamam Şubesi’ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.18/07/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 397831) www.bik.gov.tr