6-8-2016-T.C. ANKARA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ384292

0
91

T.C. ANKARA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/215 KARAR NO: 2016/296
Davacı SEVGİ OKUMUŞ ile Davalı NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus davası nedeniyle;Mahkememizce verilen 10/06/2016 gün ve 2016/296 sayılı ilam ile; Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Bolatpınarı Köyü’nde nüfusa kayıtlı, Dursun ve Münever’den olma, Tufanbeyli 10/11/1972 doğumlu Sevgi Okumuş’un isminin, “Evun Sevgi” olarak düzeltilmesine karar verilmiş olup, 3. kişilere ilanen TEBLİĞ OLUNUR.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 384292) www.bik.gov.tr