6-2-2017-İLAN ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 540472

0
47

İLAN ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/496
Mahkememizden verilen 27/01/2017 tarih ve 2016/496 Esas 2017/18 Karar sayılı ilamı ile,
Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, Cilt 5, Hane 376, BSN 8, 33008329828 T.C. Kimlik Numarasında nüfusa kayıtlı, Ali ve Kadriye oğlu, 01/02/1986 doğumlu Bubo Ceylan’ın ön adının “İBRAHİM EMİR” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, Karar verildiği ilan olunur. 30/01/2017
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 540472) www.ilan.gov.tr