Dünyada, kutsal kitaplar dışında en çok satılan ve okunan kitapların başında gelen Thomas More’un Ütopya’sı 500 yaşına girdi. Kitap 1516 yılına yayımlandığında, Avrupa kamuoyu da “Ütopya” kavramıyla tanışıyordu. Yunanca karşılığı “olmayan yer” anlamına gelen Ütopya’nın editörü ünlü düşünür Erasmus’tu. “Düşler Ülkesi”, “Kâbuslar Ülkesi” anlamlarıyla da anılan Ütopya’nın felsefi zenginliğinden çok etkilenen Erasmus, politika bataklığının kaynağının ortaya çıkarılabileceği umuduyla, kitaba adını veren bu düşsel adaya bir elçi göndermeyi bile önerir.

Thomas More, Ütopya’da insanlığa ideal bir toplumun nasıl olabileceğini; daha yaşanılabilir, daha insancıl ve daha adil bir toplum düzeninin nasıl kurulabileceğini göstermeyi amaçlar. Eser yayınlandığında, özellikle kralların ve soyluların egemenliği ile mevcut toplumsal düzene sert bir eleştiri ve öneri olarak dikkatleri çeker. Bunun yanı sıra More’un, Ütopya ile bilerek ya da bilmeyerek “henüz tarih sahnesine çıkmamış ‘Büyük İnsanlık’ın özgür aklı ve istenciyle kuracağı yeni topluma giden yola ilk taşı döşediği”ne de işaret edilir.

2000 yıl önce Utopos adında bir denizci, adamlarıyla birlikte yerleştiği adada çok farklı bir düzen kurar. Adanın adı sonradan kurucusuna atfen Ütopya olarak anılır. Ada kurulduktan 1200 yıl sonra 15. yüzyılda bir gezginin yolu bu adaya düşer o da hayran kaldığı adada gördüklerini, oradaki yaşam düzenini Thomas More’a anlatır. İşte eser, bu gezgini anlattıklarından oluşuyor
Ütopya adasında özel mülkiyete yer yoktu. Herkesin bir işi vardı; o yüzden işsizlikten söz edilemezdi ve günde 6 saat çalışmak yeterliydi. Adadakiler, boş zamanlarını en ideal biçimde; dinlenerek, eğlenerek, kültür ve sanat faaliyetlerine, eğitim çalışmalarına katılarak değerlendirirlerdi. Bilimsel çalışmalar, doğayı araştırmak önemli uğraşları arasındaydı adadakilerin. Laik bir toplum söz konusuydu; bütün inanışlar serbestti; kadın erkek eşitliği vardı. Herkesin mutlu olduğu bir yerdi Ütopya. Çünkü kimse geçim sıkıntısı çekmezdi.
Ütopya’nın yayımlanışının 500. yılı dolayısıyla Kaynak Yayınları özel bir baskı yaptı. Bordo-Siyah ise kitabın “Timeless, Nostalgic ve Cool” baskılarıyla piyasaya sürdü. Akılçelen, Alter, Ulak, Tutku, Öteki, Alfa yayınlarının “Ütopya”ları da raflardaki yerlerini aldı.
Ütopya’nın, her kuşağın okuması gereken önemli bir klasik olduğunu hiç akıldan çıkarmamalı.