Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığınca 2011-2016 yılları arasında yaklaşık 500 adet imar planı/değişikliği onaylandığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu soru önergesinde,  yoğunluk artışlı plan tadilatı sayısını, yoğunluk artılı plan tadilatlarından kaç tanesinin bakanlıkça iptal edildiğini sordu.
Soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı, bakanlığınca 2011-2016 yılları arasında yaklaşık 500 adet imar planı/değişikliği onaylandığını belirterek, “Bu planlar; kamu kurum-kuruluş alanlarına dair imar planları, kamu yatırımlarına ilişkin imar planları, askeri amaçlı imar planları, enerji yatırımlarına dair imar planları, özel sektör yatırımcıların tekliflerine dair imar planları, 6306 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlara ilişkin imar planları, patlayıcı madde depolarına ilişkin imar planları olarak sınıflandırılabilir”  dedi.

-8 ADET İMAR PLANI İPTAL EDİLDİ-

2010-2016 yılları arasında 8 adet imar planı iptal edildiğini kaydeden Özhaseki,  “Bu planlardan Kadıköy ilçesi Zühtüpaşa Mahallesi 1133 Ada, 65 ve 84 no.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yoğunluk artışı gerekçesiyle yapılan itirazlar kapsamında iptal edilmiş olup, diğerleri teknik gerekçeler nedeniyle (halihazır harita eksikliği, ülke koordinat sistemine ilişkin uyumsuzluklar vb.) iptal edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Bakan Özhaseki,  2016 yılı içerisinde yaklaşık 80 adet plan onayı gerçekleştiğini belirterek, “Çevresindeki yapı yoğunluklarını geçen artış verilmemiştir. Aşırı yoğunluk artışı talepleri karşılanmamaktadır” dedi.