TC. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi K.N. T.C.Kimlik No Mükellef Adı Soyadı (Unvanı) İhbarname Fiş No Ana Vergi Kodu V.Dönemi Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza Kodu Ceza Tutarı Adres
9400395582 24925051862 Abdilkadir Ceylan YAVAŞ 2016081013DGa0000046 0001 01/2010-12/2010 0001 8.361,00 3080 8.361,00 Karacalar Köyü Emirdağ/AFYONKARAHİSAR
Etimesgut Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükelleflerin adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK’nun 103-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 426811) www.bik.gov.tr