5-8-2016-T.C.KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI403754

0
87

T.C.KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İLAN

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 02.08.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.
KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Kösrelik Mah. İlişkin uygulama imar planı Kösrelik Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.12.2015 tarih ve 620 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2016 tarih ve 1288 sayılı kararı

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 403754) www.bik.gov.tr