5-8-2016-T.C. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI-(Basın-404324)

0
88

T.C. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İLAN

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 02.08.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.
KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Hisar Mah. 2683 ada güneyindeki 10 metrelik yolun 12 metre olarak düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği Hisar Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 265 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2016 tarih ve 1289 sayılı kararı

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr (Basın-404324) www.bik.gov.tr