KANALİZASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI (MÜSTEŞARLIK) DESTEK
HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Milli Botanik Bahçesi Giriş Karşılama Merkezi Binası Kanalizasyon Bağlantısının Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2016/271734
1-İdarenin
a) Adresi:Eskişehir Yolu 9. km. 06530 Lodumlu ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122873360/2805 – 3122877924
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:Kanalizasyon bağlantısı yapılması, 29 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Ankara
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9.km Lodumlu/ANKARA
b) Tarihi ve saati:17.08.2016 – 10:00
NOT:10.08.2016 tarihinde yapılacak olan İhale 17.08.2016 tarihine ertelenmiştir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 403832) www.bik.gov.tr