TC. ANKARA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İCRA EMRİ
VE KIYMET TAKDİRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO : 2014/26221 E.
ALACAKLI :T VAKİFLAR BANKASİ TAO
VEKİLİ: AV. ELİF DENİZ İBİŞ
Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA
BORÇLU:Sevim YUKARIKIR (TC. No: 13846905972)
BORÇ MİKTARI: 238.410,24 TL FAİZ VE MASRAFLAR HARİÇ
İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren: borcu ve takip masraflarını, kanunen 30 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 45 gün içinde ödemeniz bu süre içinde borç ödenmez veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair karar getirilmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
Yukarıda yazılı alacaktan dolayı yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi icra takibinde, borçlulardan Ali Osman BOZBIYIK’ a ait T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. lehine ipotekli Ankara 2. İcra Müdürlüğü 2014/26221 E. Sayılı dosyası ile kıymet takdiri yapılmakla taşınmazlar bilirkişi tarafından 10.04.2015 tarihli Ankara ili, İlçesi, Aşağı Eğlence Mah., 9761 ada, 5 parselde kayıtlı 10 nolu bağımsız bölüm bilirkişi raporunda 120.000.00 TL, Ankara ili, İlçesi, İncirli Mah., 30936 Ada, 14 Parselde kayıtlı bağımsız bölüm bilirkişi raporunda 130.000,00 TL değer biçilmiştir.26.10.2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-470875) www.bik.gov.tr