T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI
KURBAN VE ADAK SATIŞ YERİ KİRALAMA
İHALE İLANI

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. 51 no’lu adreste Darülaceze Başkanlığı arka kapısında bulunan tapuda, 2152 ada, 199 parselde ki müştemilatın şartnamesi uyarınca 3 (Üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.
1- Muhammen Bedeli Aylık: 45.000,00TL.
2- Muhammen Bedel Yıllık: 540.000,00TL.
3- Muhammen Bedel 3 (Üç) Yıllık: 1.620.000,00TL.
4- İhale İştirak Teminatı (%5) : 81.000,00TL.
5- Geçici Teminat (%3) : 48.600,00TL.
6- Toplam Teminat Miktarı: 129.600,00TL.
Ayrıca Yüklenici Kurban Bayramı süresince (4 Gün) her gün için 1 aylık kira bedeli ödeyecektir.
Yukarıda açık adresi yazılı kurban adak satış yerinin 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile Darülaceze Başkanlığı Sıdıka Sabancı Çok Amaçlı Salonunda 15.06.2016 tarihinde Çarşamba günü saat: 14:00’da Şartnamesi uyarınca Kiralama İhalesi yapılacaktır. Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca posta yoluyla gönderilecek teklifler ihale saatinden sonra dikkate alınmayacaktır. İştirakçilerin aşağıda istenilen belgeler ile birlikte ihale günü ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup şartnameler 250,00TL bedeli karşılığında T.C. Darülaceze Başkanlığı Kiralama Biriminden temin edilir.
NOT: Yüklenici sözleşme imzalarken İstanbul içerisinde ikamet adresini bildirecektir. İhaleye katılacak iştirakçilerden istenilen belgeler:
ŞAHISLAR ŞİRKETLER
1-Nüfus Cüzdan Sureti 1- İmza Sirküleri (Noterden)
2-İkametgah Senedi 2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
3-İhale iştirak, geçici teminat ve şartname alındı makbuzu 3- İhale iştirak, geçici teminat ve şartna me alındı makbuzu (Darülacezeden)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 350609) www.bik.gov.tr