T.C.ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2015/7898 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Etiler Mahallesi 45039 ada 4 parsel 461,00m² ölçüsünde, 71/461 arsa paylı, Betonarme Apartman niteliğinde, 2 nolu kömürlük ekltili zemin kat 2 nolu bağımsız bölümünde kayıtlı taşınmazın borçluya isabet eden TAM hissesinin satışı yapılacak olup taşınmazın adresi Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Etiler Mahallesi 1449.Sokak No 5/2 Enes Apartmanındadır. Binanın alt yapı sıkıntısı bulunmamaktadır. Cephe altığı sokağın yol kaplaması asfalttır. Bina betonarme tarzda, bodrum, zemin ve 3 normal katlı olarak, ayrık nizamda inşaa edilmiştir. Toplamda 8 dairelidir. Binanın dış cepheleri sıvalı ve boyalıdır. Yalı baskı sistemi ile kaplıdır. Binanın giriş kapısı ferforje demir doğrama, merdivenleri mermer kaplı, Merdiven sahanlığı duvarları 1,m yüksekliğe kadar memer kaplı olup üzeri alçılı, kartonpiyerli, plastik badanalıdır.Merdiven korkulukları parlak alüminyum korkuluktur. Doğalgazlı ve yangın tesisatlı olup bahçesi düzenlidir. Satışa konu daire zemin katta doğu, batı ve kuzey cepheli olan dairedir. Batı cephesine pencere açılmamıştır. Daire fiili durumu itibari ile içten dubleks mesken şeklinde olup, giriş (üst) katı salon, oda, mutfak, tuvalet, banyo, antre ve balkondan, alt katı ise 3 oda, banyo ve antreden oluşmaktadır. Dairenin dış kapısı çelik, iç kapıları american panel kapı, pencere doğramaları ise renkli plastik doğramadır. Bodrum kattaki pencereleri cam ve profilden oluşan malzemelerle desteklenmiştir. Islak zeminleri seramik diğer zeminleri laminat parke kaplıdır. Tuvalet+banyo duvarları tavana kadar fayanslıdır. Diğer duvarları alçılı, kartonpiyerli, plastik badanalıdır. Mutfağında mermer tezgahlı ahşap dolap olup doğalgaz kombilidir. Daire 103,15m² ve ek 6,49m² alana sahiptir.

Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : 3065 Sayılı KDV Kanununun 17/4 Mad. ( Ş) Bendi uyarınca KDV’den istisna
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 14/06/2016 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 11/07/2016 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Ankara Batı Adalet Sarayı Mezat Salonu Etimesgut/Ankara
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/7898 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/04/2016

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 323144) www.bik.gov.tr