Sayı : 94563481-13/2016-50
Konu : 91482 ada 4 sayılı parsel hakkında
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Bağlum Mahallesi 91482 ada 4 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı Bağlum Mahallesi Keçiören ’nin 01.12.2015 tarih ve 621 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir ’nin 13.01.2016 tarih ve 63 sayılı kararı

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...