Sayı : 94563481-13/2016-50
Konu : 91482 ada 4 sayılı parsel hakkında
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Bağlum Mahallesi 91482 ada 4 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı Bağlum Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.12.2015 tarih ve 621 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2016 tarih ve 63 sayılı kararı

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...