4-2-2016- T.C. Ankara Batı 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(239595)

0
94

ESAS NO : 2015/301 KARAR NO : 2016/16
Osman Dişbudak, Songül Dişbudak aleyhine mahkememizde açılan Ad Düzeltilmesi İstemli davanın yapılan açık yargılaması sonunda;Çorum ili Sungurlu İlçesi Kemallı Köyü nüfusuna kayıtlı , Osman ve Songül’den olma, 24/04/2015 doğumlu, TC:24986728130 kimlik numaralı, Cilt: 81, Hane: 15 Bsn:284 sicilde kayıtlı “Rabia” isminin “Zehra” olarak düzeltilmesine, karar verilmiştir.18/01/2016