Çankaya İlçesi, Güneypark Proje Alanı’na ait 29903/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ve 14 nolu parseller ile 29904/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parselleri kapsayan 78120/6 nolu parselasyon planını Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.01.2016 tarih ve 203/476 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre onanmış olup, 3194 sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca 04.02.2016 tarihinde mesaî başlangıcında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.İlgililere ilanen duyurulur.
Ada ve Parsel
Çankaya İlçesi, Güneypark Proje Alanı 29903/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ve 14 nolu parseller ile 29904/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller