4-12-2015-ANKARA 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN-(BASIN 196585)

0
291

Esas No: 2015/173 Karar No : 2015/345
Davacı, ATİLLA OZAN BEKGÖZ ile Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli) davası nedeniyle;
Davanın kabulü ile;
Ankara ili Çankaya ilçesi Öveçler mahallesi, cilt no:66. hane no: 193. BSN;3’da nüfusa kayıtlı. 10681169002 TC kimlik numaralı İzzet ve Senem’den olma 28/04/1974 doğumlu ATİLLA OZAN BEKGÖZ’ÜN Senem olan anne adının iptaline, annesinin Ankara ili Çankaya ilçesi. Öveçler Mahallesi, cilt no:66. hane no: 193. BSN:6 de nüfusa kayıtlı, 10672169394 TC kimlik numaralı Bekir ve Züleyha’dan olma 10/10/1943 doğumlu “FATMA BEKGÖZ” olduğunun TESPİTİNE, aralarında bağ kurulmasına, kayıtlara işlenmesine.
Dair karar ilan olunur.04/11/2015