Ankara Batı 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2016/325 Esas KARAR NO : 2016/281 Davacı Yeter Hacıbekiroğlu tarafından açılan isim düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM : “1-) Davanın kabulüne, Rize, Pazar, Gazi nüfusuna kayıtlı 65023132114 kimlik numaralı Yeter Hacıbekiroğlu’nun sicilde kayıtlı isminin iptaliyle Defne olarak düzeltilmesine, ” karar verilmiştir. 26.10.2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-463876) www.bik.gov.tr