31-8-2016-T.C. ELMADAĞ İCRA DAİRESİ-(Basın-421429)

0
111

T.C. ELMADAĞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2010/25 İ.Ş.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, 2795 Parsel No (Yeni 2131 Ada 2 Parsel), Elmadağ Merkez Mah. Tatlıca Mah. Kargalı Mevkii, Parsel Kargalı mezarlığı olarak bilinen mezarlığı geçince yol ayrımındaki üçgen tarladır. %3-5 meyilli orta profilli killi-tınlı kuru tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 13.991,62 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Meri 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı sınırları dışındadır.
Kıymeti : 435.365,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 24/10/2016 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 18/11/2016 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Elmadağ Adliyesi 1. Kat Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/25 İ.Ş. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/08/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-421429) www.bik.gov.tr