31-12-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ520184

0
73

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE
ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 tarih ve 2510 sayılı kararı ile onaylanan, Sincan İlçesi 4077 ada 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 520184) www.ilan.gov.tr