31-1-2017-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ538551

0
65

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 günlü ve 90 sayılı kararı ile onanan Altındağ İlçesi, Alemdağ Mahallesi 21822 ada 1 sayılı parsele ve 21908 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 538551) www.ilan.gov.tr