30-7-2016-ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN394279

0
91

ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizden verilen 14/07/2016 tarih ve 2016/206 Esas 2016/347 Karar sayılı ilamı ile,Kars ili, Kağızman ilçesi, Akçay Köyü, Cilt:20 , Hane:7 , BSN:156, 33811835776 TC kimlik numarasında nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Sultan kızı, 1972 doğumlu, Sise Şahin’in ön adının ” SİBEL” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,Karar verildiği ilan olunur. 22/07/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 394279) www.bik.gov.tr