30-6-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ377680

0
90

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2016 gün ve 1203 sayılı kararı ile onaylanan; Kazan İlçesi, Saray Mahallesi 154 ada 10 parselde İtfaiye Alanı’nın bir kısmının muhafaza edilerek diğer kalan kısmının Sanayi Alanı veya Kentsel Servis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 377680) www.bik.gov.tr