30-6-2016-İLAN T.C. ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN342457

0
77

İLAN T.C. ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/136 Esas
DAVALI : CÜNEYT GÖKNAR Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:9 Altındağ/ ANKARA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak(Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;12/07/2016 günü saat 11:35’te duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.23/05/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 342457) www.bik.gov.tr