30-5-2016-T.C.ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 321290

0
103

T.C.ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN METNİ

ESAS NO: 2016/147
Davacılar TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş., PERİHAN AYDOĞAN ile davalılar YUSUF AYDOĞAN, SAMİH KILIÇ, HATİCE ÇETİN, DAVUT TUNÇBİLEK, ALİ ÖZDOĞAN, MUSTAFA KEMAL AYDOĞAN, ORHAN AYDOĞAN, AZİZ VAROL, MEHMET VAROL, HALİM TUNÇBİLEK, HACER TUNÇBİLEK, OĞUZ AYDOĞAN, ALİ ÜNAL, AYŞE GÜLAY İLHAN, RAMAZAN ŞAHİN, YAKUP AYDOĞAN, SEMİHA GÖK, ÖMER AYDOĞAN, NURSEFA YALÇIN, NURİYE AYDOĞAN, BURHAN AYDOĞAN, RAUF ERKİZ, ZEHRA YILDIRIM, YUSUF KILIÇ, NURCAN SOLMAZ, SEZER TORAMAN, KEZİBAN AYDOĞAN, NURAN PARS, FATMA KÖSE, MAKBULE TUNÇ, ŞERİFE BOZOK, SATI LAÇİNOK, MUSTAFA TİREN, FATMA LAÇİNOK, LOKMAN TUNÇBİLEK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;Türkiye Elektirik İletim Aş Genel Müdürlüğü yatırım programında 13.D. 09.004-13 proje numarası ile yer alan 380 KV. Eser-Bağlum Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mah. 254 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 3944,49 m2’lik kısmında irtifak hakkının tespit edelecek sayılı taşınmaz üzerinde 3944,49 m2’lik kısmında irtifak hakkının tespit edilecek bedel karşılığı 2942 ( D.4650) sayılı kamulaştırma kanunun 10. Maddesi uyarınca Türkiye Elektirik İletim Aş Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi dava konusu taşınmazın devrini önlenmesi için Kamulaştırma Kanunun 31/b maddesi uyarınca tapu kaydına şerh konulmasını,Türkiye Elektirik İletim Aş Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 29/04/2014 tarih ve 8-192 nolu yönetim kurulu kararı ile kamu yararı kararı verilmiş, 15/05/2014 tarihli 150 sayılı yazı ile de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca da Kamulaştırmasına karar verilmiştir.Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve dava açtıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin VakıfBank Adliye Sarayı Şubesi Müdürlüğü nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, ilgililerin davanın konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince İLAN OLUNUR.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 321290) www.bik.gov.tr