30-4-2016-T.C MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN-BASIN 313838

0
73

1-Belediyemiz sınırları içerisinde Aşağıda adresi yazılı bulunan Misket Mahallesi kapalı Pazar yeri üzerinde bulunan halı saha tesisi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi Açık Teklif Usulü ile Belediye Encümenince yapılacak ihale ile 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
2-Söz konusu Halı sahanın ihalesine ait muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale günü ve saati ile adresi aşağıya çıkarılmıştır.
3-Söz konusu ihaleye katılmak isteyen istekliler geçici teminat bedeli ve şartname bedelini İhale günü, olan 10/05/2016 tarihinde Salı günü en geç saat 09.00’a kadar Belediye veznesine yatırılması gerekmektedir.
4-İhaleye ait Şartname bedel karşılığında verilecek olup, ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira İşleri Şefliğinden görülebilir.
5-İstekliler ihaleye katılabilmek için Gerçek kişiler Kanuni ikametgah adresini belgelemek ve T.C kimlik belgesini bulundurmak. Geçici teminat bedeli ve şartname bedelini yatırmak zorunda olup Tüzel kişiler ise bu belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerlide bulundurmak zorundadırlar.
İŞY. ADRESİ:   CİNSİ         MUH.BED       %3 G.TEM    İHA.TAR      İHA.SAAT KİRA SÜR.
1- Misket Mah.   Halı saha   63.720,00-TL  1.912,00-TL  10/05/2016     10.00       3 Yıl
İLAN OLUNUR