30-4-2016- ANKARA 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN-BASIN 321518

0
65

Esas No : 2016/33 Karar No : 2016/88
Davacı, ATİLA ESER ile Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;
Davanın kabulü ile;
Davacının davasının KABULÜNE, Kars İli, Merkez İlçesi, Kaleiçi Mah/Köyü C:5 H:56 BSN:9 TC Kimlik No:36532747052’de nüfusa kayıtlı Yakup ve Sakine’dan olma, Kars 01/07/1969 doğumlu ATİLA ESER’in nüfusta “ATİLA” olan adının “ANIL” olarak DÜZELTİLMESİNE,
Dair karar ilan olunur.