30-12-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-Basın-519970

0
77

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR
VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 gün ve 2040 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi 60637/2,3,4 ve 63804/4,11 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde “…60637 ada 1 nolu parselde konut alanında emsale dahil toplam inşaat alanı 23840 m², Yençok=serbest toplam konut sayısı 160 olacaktır.” şeklindeki plan notunda Meclis Kararı gereği “toplam inşaat alanı 23840 m²” ibaresinin iptal edilmesi gerekirken sehven unutulmuş olduğundan plan paftası üzerinde düzeltme yapılmış olup Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr (Basın-519970) www.ilan.gov.tr