İLAN Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Dosya No:2017/16
Davacı/Davacılar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile davalı/davalılar BURAK DEDE, FARUK SUAT DEDE, ÜLÜFER BİRBİLENER arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Davacı Ankara İli, Altındağ İlçesi, İnkılap Mahallesi, 46 Ada, 17 parselde kayıtlı taşınmazın davalıya ait hissenin kamulaştırmasına karar verilmiş olup; mahkememize ait 2017/16 esasında 11/01/2017 tarihinde kamulaştırma talebine ilişkin dava açıldığı, bu işleme karşı tebliğden itibaren 30 gün içerisinde iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı hasım gösterilerek dava açılabileceği, süre içerisinde dava açılıp yürütmenin durdurulması kararının mahkememiz dosyasına ibraz edilmemesi halinde kamulaştırma işleminin yapılacağı ve mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz kamulaştırma yapılan idare adına tescil olunacağı, tespit olunacak kamulaştırma bedelinin hak sahibi Vakıflar Bankası Ankara Adliye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini 2 haftalık süre içerisinde mahkememize ait 2017/16 esas sayılı dosyasına ön inceleme duruşmasının bırakıldığı 23/03/2017 tarihinden önce yazılı olarak bildirilmesi gerektiğinin 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı değişik 10. maddesi 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/01/2017
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 537914) www.ilan.gov.tr