TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
ANKARA ŞEKER FABRİKASI
GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI
FABRİKAMIZA BAĞLI ALİBEYLİ KANTAR SAHASININ
BİR YILLIĞINA KİRALANMASINA AİT İHALE İLANI

1- Fabrikamız “Kırıkkale Ziraat Bölge Şefliğine Bağlı Kalecik İlçesi, Alibeyli Köyü, Ören Mevkii, 205 Parselde bulunan ve pancar tesellümüne kapatılmış 18.000 m² yüzölçümlü Alibeyli kantar sahası” Şirketimiz Mal ve Hizmet Satış Yönetmenliği esasları dâhilinde 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.
2-İhale 25.08.2016 Perşembe günü saat 11.00 ‘de Ankara Şeker Fabrikası (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) toplantı salonunda kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle iştirakçiler veya kanuni temsilcileri ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunacaklardır.
3-İsteklilerin tekliflerini ihalenin yapılacağı gün en geç saat 11.00’e kadar, Ankara Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne vermeleri gerekmektedir.
4-İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adresteki Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisinden (Tel:0 312 293 44 00) bedelsiz olarak temin edilebilir. İhaleye iştirak edecekler doküman almak zorundadır.
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat vereceklerdir.
6-İş bu şartname konusu satış mağazasını kiraya verme işi 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir.
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
8- Bir yıllık kira bedeli kiracı tarafından sözleşme aşamasında peşin olarak ödenecektir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 397861) www.bik.gov.tr