ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 729 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, 6802 ada 45 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 6802 ada 42-43-44-45 sayılı parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 320250) www.bik.gov.tr