3-5-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 320282

0
59

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2016 günlü ve 574 sayılı kararı ile onanan Altındağ İlçesi, Çamlık Mahallesi 23932 ada 4 sayılı parselin kullanım kararının “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” olarak değiştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 320282) www.bik.gov.tr