3-5-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 320325

0
53

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 714 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi Alacaatlı Mahallesi, 61062 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 320325) www.bik.gov.tr