3-2-2017-T.C.ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 521401

0
64

T.C.ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2016/472
İLAN METNİ BASIN İLAN KURUMU Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ ile davalı BÜNYAMİN ÖZDEMİR, DİLEK AKSOY, EMİRE ÇALIŞKAN, FATMA DALOĞLU, HASAN ERDEN, KAMİLE OĞUL, KİTABİYE ARSLAN, MEVLÜT ÖZDEMİR, SABİT OĞUL, SAFİYE DEMİR, SAFİYE KARABACAK, SAİT OĞUL, SEBAHAT DALGA, YUNUS ERDEN, YUSUF ERDEN, ZELİHA DEDEOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü yatırım programında 13.D.09.004-13 proje numarası ile yer alan 380 kV. Eser – Bağlum Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden, Ankara ili, Pursaklar İlçesi, Sirkeli Mah. 224 parsel sayılı taşınmaz Üzerinde 125,47 m2’lik kısmında irtifak hakkının tespit edilecek bedel karşılığı, 2942 (d. 4650) Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca Türkiye Elektirik İletim Aş. Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmiştir.Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve dava açtıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin VakıfBank Adliye Sarayı Şubesi Müdürlüğü nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, ilgililerin davanın konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince İLAN OLUNUR.30/12/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 521401) www.ilan.gov.tr