TCDD’ yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı 28. Dönem Olağan Mütevelli Heyet Bütçe Toplantısı, aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, 25 Aralık 2015 Cuma günü Saat 15:00’de TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Büyük Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Teşriflerinizi rica ederim.
Ömer YILDIZ
Mütevelli Heyet Başkanı
TOPLANTI GÜNEMİ;
1- Açılış,
2- Saygı duruşu,
3- Kâtip Üyelerin belirlenmesi,
4- 2016 yılı Vakıf Üyelik ve Fon aidatlarının belirlenmesi,
a) 2016 yılı Vakıf Üyelik aidatının belirlenmesi,
b) 2016 yılı Toplu Ödeme Fonu aylık aidatının belirlenmesi,
c) 2016 yılı Toplu Ödeme Fonu Hizmet Borçlanması aidatının belirlenmesi,
5- 2016 yılında üyelerin varislerine ödenecek Ölüm Yardım tutarının belirlenmesi,
6- 2016 yılında üyelerinin çocuklarına verilecek Yüksek Öğrenim Kredisinin belirlenmesi,
7- Vakfımız ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 yılı bütçelerinin görüşülerek oylanması,
8- Dilek ve temenniler,
9- Kapanış.