3-12-2015-T.C. ANKARA BATI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN(196238)

0
68

ESAS NO : 2015/155
Davacı Yahya Kaya vekili tarafından dava konusu Ankara ili, Ayaş ilçesi, Gençali Köyünde bulunan 139 ada, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili yaklaşık 18.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 148 ada, doğusu yol ve 224 ada, batısı, kuzeyi, güneyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili yaklaşık 13.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 224 ada, doğusu tapulama harici, batısı yol ve 148 ada, güneyi, kuzeyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili yaklaşık 2000 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 135 ada, doğusu Sarıoba arazisi, batısı, kuzeyi, güneyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili yaklaşık 23.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 152 ada, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili yaklaşık 27.000 m2 yüzölçümlü taşınmazların davacı Yahya KAYA adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yazılı dava konusu taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibiran 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da davalılar Ayaş Belediye Başkanlığı, Hazineye İzafeten Ayaş Mal Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılacak itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde dava konu taşınmazın davacı Yahya KAYA adına hali arazi vasfı ile ‘tesciline karar verileceği ilan olunur.25/11/2015