3-12-2015-T.C. ANKARA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN(196058)

0
188

ESAS NO: 2015/463 KARAR NO: 2015/487
Davacılar tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan İsim Tashihi davasının yapılan yargılaması neticesinde; Çorum ili, Uğurludağ İlçesi, Karaevliya Köyü, C: 16, H: 42, BSN: 74’de nüfusa kayıtlı, Yusuf ve Meryem’den olma, 20/07/1979 doğumlu, 39496102936 T.C. Kimlik Numaralı, Ramazan Köle’nin nüfusta Köle olan soyadının Özkan olarak düzeltilmesine,TMK’nun 27. maddesi gereğince ilan olunur.