ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN – İLAN
ESAS NO : 2016/322 ESAS KARAR NO : 2016/279

Davacılar Bihter Yazlık, Serkan Yazlık tarafından açılan isim düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM : “1-) Davanın kabulüne, Eskişehir, Mihalıççık, Kavak nüfusuna kayıtlı 18278948580 kimlik numaralı Esin Yazlık’ın sicilde kayıtlı isminin iptaliyle Hilal Esin olarak düzeltilmesine, ” karar verilmiştir. 26.10.2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 463861) www.bik.gov.tr