ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN – İLAN
ESAS NO : 2016/323 ESAS KARAR NO : 2016/280
Davacılar Zeynep Borak, Fırat Borak tarafından açılan isim düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :”1-) Davanın kabulüne, Ankara, Yenimahalle, İvedikköy nüfusuna kayıtlı 39620240398 kimlik numaralı Nihat Borak’ın sicilde kayıtlı isminin iptaliyle Rüzgar Ege olarak düzeltilmesine, ” karar verilmiştir. 26.10.2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 463871) www.bik.gov.tr