29-7-2016-T.C. Ankara Batı 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN397953

0
63

T.C. Ankara Batı 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İ L AN
Mahkememizin 14/07/2016 tarih ve 2016/219 Esas 2016/193 Karar sayılı ilamı ile;
Davanın KABULÜNE, Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Belkavak Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, 37552167646 TC kimlik numaralı Ergülü Açaç’ın, “Açaç” olan soyadının “ÜLKÜ” olarak nüfusa TASHİHEN TESCİLİNE karar verilmiştir. İlan olunur.26/07/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 397953) www.bik.gov.tr