29-7-2016-T.C. ANKARA 28. İCRA DAİRESİ397674

0
77

T.C. ANKARA 28. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2014/15462 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, Önemli özellikleri: Özellikleri: Ankara ili Mamak ilçesi, Bal kiraz Mahallesi Asım Gündüz Caddesi, Uslu Sokakta kain 27 nolu Uzun Apartmanın bulunduğu yere rastlayan imarın, 6600 ada, 10 parselini teşkil eden, 357,00 m2 arsa üzerine inşa edilmiş, 36/357 arsa paylı, bodrum kat 1 nolu bölüm, kuzey ve Doğu (arka) cepheli fiili durumu itibariyle antre, wc,mutfak, salon, 2 oda, 1 banyodan müteşekkil, iç kapıları Amerikan panel kapılı, pencereleri PVC doğramalı ısı camlı, kombili, 45 m2 kullanım alanlı Mesken vasıflı taşınmaz eklentisi kömürlüğü ile birlikte
Adresi : Balkiraz Mah.si Asım Gündüz Caddesi, Uslu Sokak No: 27/1 Mamak
Yüzölçümü : 357,00 m2
Arsa Payı : 36/357 arsa payının TAM HİSSESİ
İmar Durumu : Dosyasında
Kıymeti : 50.000,00 TL
KDV Oranı :%1
Kaydındaki Şerhler : 12.03.1979 tarihinde 2921 yevmiye sayı ile; Persel lehine aynı ada, 10 m2 mahalde kanalizasyon geçmesi için arzi irtifak
1.Satış Günü : 31/08/2016 günü 10:20- 10:30 arası
2.Satış Günü : 28/09/2016 günü 10:20- 10:30 arası
Satış Yeri : Ankara Adliyesi 3 Nolu Mezat Salonu – Ankara
Satış Şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/15462 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/07/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 397674) www.bik.gov.tr

Reklam